Щ

на 03 30, 2009

ЩАСТИЕ – ако си щастлив насън или много се радваш, ще плачеш наяве.
ЩЕДЪР – ако насън си щедър към някого, ще получиш пари или наследство.
ЩИПЯ – ако те ощипят насън, наяве ще те оклеветят; ако ти ощипеш някого, внимавай – не си много коректен с колегите си.
ЩРАКАШ – щракаш ли насън револвер или пушка – ще се разтревожиш за празни работи.
ЩУРЕЦ – ако чуеш насън щурец да свири, внимавай – партнЪорът ти често поглежда встрани.
ЩЪРКЕЛ – сънуваш ли щъркел – ти си щастлив човек и домът ти е пълен; момичетата, които сънуват щъркел, трябва да внимават – може да им донесе нежелана бременност.

Добавете коментар

You must be logged in to post a comment.